ฟรี
  • โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
    10 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

โรงเรียนวังดาลวิทยาคม ได้ต้อนรับท่านผู้อำนวยการพงศ์พันธ์ เจริญผล พร้อมคณะครูโรงเรียนสุวรรณวิยาเข้าศึกษาดูงาน