ฟรี
  • โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
    10 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

โรงเรียนวังดาลวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดดิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายายน 2563